ครบรอบเสียชีวิต 50 ปี อาจารย์คิมิ โคตานิ

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย)

        มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมสวดมนต์ครบรอบเสียชีวิต 50 ปี อาจารย์คิมิ โคตานิ อดีตประธานเรยูไก ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) อาจารย์คิมิ โคตานิ ท่านอุทิศตนเองที่จะพัฒนามูลนิธิเรยูไก และทำงานเพื่อพัฒนาสังคม ท่านเป็นผู้ก่อตั้งมิโรกุซัง บนคาบสมุทรอีซุ เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมเยาวชน ท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2514

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th