กิจกรรมเยาวชน 

 ณ สวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 

 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 

   กลุ่มเยาวชนจัดกิจกรรมเยาวชน โดยมีกิจกรรมสันทนาการเล่นเกมส์ต่างๆ เข้าชมสวนสัตว์ และกล่าวความรู้สึกจากรูปบนไพ่ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และพัฒนาบุคลิกภาพให้กล้าแสดงออก ❤️

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th