กิจกรรมเยาวชน  " CHRISTMAS PARTY " 

 ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคา 2562 

 ณ มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) 

     กลุ่มเยาวชนเรยูไกได้จัดกิจกรรม "Christmas Party" โดยมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญ ทำอาหารญี่ปุ่น และร่วมกันเล่นบอร์ดเกมส์ กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม กลุ่มเยาวชนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้

ขอขอบคุณค่ะ ❤️

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th