บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

 วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 

 ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

      มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร้องเล่นเต้นโชว์ ซึ่งทุกคนได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีความสุขกันถ้วนหน้า ❤️

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th