ฝึกปฏิบัติธรรม ณ มิโรกุซัง ประเทศญี่ปุ่น 

      วันที่ 26 กันยายน - 3 ตุลาคม 2562  สมาชิกเรยูไกจำนวน 18 คน ได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม  ณ ภูเขามิโรกุซัง จ.ชิซุโอคะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่ออบรมเกี่ยวกับคำสอนเรยูไก (ตามหลักธรรมคำสอนศาสนาพุทธนิกายมหายาน) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวัฒนธรรมกับสมาชิกเรยูไกชาติต่างๆ อีกทั้งสมาชิกได้รับประสบการณ์ และมิตรภาพที่ดีจากการเข้าร่วมในครั้งนี้

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th