ฝึกปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 

26 - 27 ตุลาคม 2562

ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 ซึ่งภายในงานสมาชิกได้ร่วมกันสวดมนต์แก่บรรพบุรุษ แชร์ประสบการณ์พูดคุยร่วมกัน รวมไปถึงได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมสันทนาการ ไม่ว่าจะเป็นการประกวดร้องเพลง หรือการสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม กิจกรรมนี้สมาชิกได้รับความสนุกสนาน และมีความสุขกันถ้วนหน้า

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th