ฝึกปฏิบัติธรรมหัวหน้ากลุ่ม 

ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562

ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

     มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติธรรมหัวหน้ากลุ่ม จุนโฮจ้าชู โฮจ้าชู จุนชิบุโจ ชิบุโจ โดยมีวัตถุปรงสงค์เพื่อให้สมาชิกที่มีคุณสมบัติต่างๆได้พบปะ ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติ การดูแลลูกสมาชิก และปัญหาต่างๆ โดยในปีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สมาชิกประเทศไทยจะได้พบกับสมาชิกจากสำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่นที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 3 ท่าน ได้แก่...

  1. คุณคิโยชิ  โอเอดะ  ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่
  2. คุณโคจิ  ฮะชิโมะโตะ  ผู้จัดการเรยูไกประจำประเทศไทย
  3. คุณริสะ  ฮะมะอุจิ  อดีตประธานกลุ่มเยาวชนสาขา 23 (ปัจจุบันเป็นพนักงานเรยูไกสำนักงานใหญ่)
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th