บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

       มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย)พร้อมด้วยสมาชิกจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา(บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) โดยบริจาคเงินสด และสิ่งของอุปโภค บริโภค โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม และร่วมสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th