สมาชิกเรยูไกจากประเทศญี่ปุ่น คุณมาริโกะ วาตานาเบะ (ชิบุโจ) และคุณทัดทซึยะ โคดามะ เยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเยี่ยมสมาชิกประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562 โดยเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกและเยาวชนที่ กรุงเทพฯ นครราชศรีมา และศรีสะเกษ สมาชิกได้รับความรู้ และการปฏิบัติตนได้เป็นอย่างดี

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th