กิจกรรมวันก่อตั้งเรยูไก 

 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 

จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนรู้จักว่า เรยูไก และการปฏิบัติเรยูไกนั้นคืออะไร บรรยากาศภายในงานมีซุ้มกิจกรรมมากมาย เช่น ซุ้มแนะนำเรยูไก ชงชาญี่ปุ่น งานประดิษฐ์ อะไรเอ่ย...เย็น เย็น ? ภาษาญี่ปุ่น ซุ้มถ่ายรูป Workout และซุ้มอาหารมากมาย สมาชิกทุกคนได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเป็นการปลูกฝั่งให้เยาวชนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th