มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ มูลนิธิเด็ก โดยมีคณะอนุกรรมการ และสมาชิกจำนวนหนึ่งเดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก เช่น เล่นเกมส์ วาดภาพระบายสี นอกจากนี้ยังมี ตุ๊กตา เครื่องเขียน กระดาษชำระ นมกล่อง ของเล่น ผงซักฟอก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่เป็นต้น

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th