งานทำบุญประจำปี และกิจกรรมวันครอบครัว 2562 

 

       วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2562  มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) กรุงเทพฯ ได้จัดงานทำบุญประจำปี และกิจกรรมวันครอบครัวประจำปี 2562 ในช่วงเช้าได้ทำบุญเลี้ยงพระ มีสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาได้นำอาหารคาว - หวาน และผลไม้มาช่วยกันร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล 9 รูป

       ในช่วงบ่ายจัดกิจกรรมครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี บรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณและผู้สูงอายุ เพื่อก่อให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th