เข้าร่วมสร้างสัมพันธ์

(เยี่ยมสมาชิกจังหวัดศรีสะเกษ)

เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2567 คุณฮิโตมิ(ชิบุโจ) คุณเข็มทอง(ชิบุโจ) และคุณชลิตา ได้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคุณธนัญญาณ์(ชิบุโจ) และเพื่อนสมาชิกหลายท่านเข้าร่วมเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีด้วยกัน

สมาชิกได้สวดมนต์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบ การณ์และแนะนำวิธีการปฏิบัติเพื่อกระตุ้นและเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่สมาชิก ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมคนใหม่ได้สมัครเป็นสมาชิกจำนวน 1 คน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th