คุณชลิตา พร้อมด้วยคุณฮิโตมิ(ชิบุโจ) คุณมิสึโยะ และคุณนัฐฌา ได้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกและจัดตั้งแผ่นป้ายบรรพบุรุษ(โซไคเมียว) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ บ้านคุณมะลิษา มีภักดี(ลูกสมาชิกสาขาชาติพุทธ์)

สมาชิกได้สวดมนต์ร่วมกันและได้แนะนำวิธีการปฏิบัติ หลังจากนั้นคุณชลิตาและคุณมะลิษาได้ปฏิญาณตนว่าจะสวดมนต์ด้วยกัน 7 วัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th