เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 คุณธนัญญาณ์(ชิบุโจ) ได้จัดโฮจ้าสาขาทัดอยู่ พร้อมด้วยเพื่อนเรยูไก โดยครั้งนี้มีเยาวชนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 2 คนด้วย

สมาชิกได้สวดมนต์ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th