เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 คุณเอกรักษ์ และมิสึโยะ ได้จัดโฮจ้าส่วนตัว พร้อมด้วยลูกสมาชิกและเพื่อนสมาชิกกลุ่มเยาวชน

สมาชิกได้สวดมนต์ร่วมกัน พูดคุยสารทุกข์สุขดิบ หลังจากนั้นได้เล่นบอร์ดเกมด้วยกันเพื่อสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th