คุณทาดาชิ(ชิบุโจ) และคุณฮิโตมิ(ชิบุโจ) ได้จัดโฮจ้าสาขามัตสึชิตะ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกเรยูไก สมาชิกได้สวดมนต์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th