เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) พร้อมตัวแทนสมาชิก ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร)จังหวัดนครนายก โดยเพื่อนสมาชิกได้ร่วมกันบริจาคเงินสดสมทบทุน และสิ่งของด้านการเรียนการสอนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณครูและนักเรียน ทางมูลนิธิฯขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้สร้างบุญกุศลร่วมกันในครั้งนี้ ยอดบริจาครวมมูลค่าทั้งสิ้น 25,366 บาท

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th