เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) ได้จัดงานทำบุญประจำปี และวันครอบครัว 2567 ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้น

ในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนคนใหม่ๆและเพื่อนสมาชิกมาร่วมสร้างบุญกุศล ให้แก่บรรพบุรุษ ครอบครัว และอิ่มบุญอิ่มความสุข สร้างรอยยิ้มไปด้วยกัน โดยช่วงเช้าจะเป็นการทำบุญเลี้ยงพระ มีสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาได้นำอาหารคาว - หวาน และผลไม้มาร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล จำนวน 9 รูป สำหรับช่วงบ่ายได้จัดพิธีสรงน้ำพระ และกิจกรรมสนุกสนานเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี

ทางเรยูไก(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมที่ทุกท่านสามารถเข้าร่วมสนุกสนานแบบนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง หากท่านใดสนใจอยากเข้าร่วม

กิจกรรมสนุกๆด้วยกัน สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th