มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมพิเศษใน Theme “อีสานม่วนซื่น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนเพื่อนคนใหม่ๆให้มารู้จักเรยูไกมากขึ้น และสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งในครั้งนี้มีกิจกรรมหลากหลายให้ได้ร่วมสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะไปด้วยกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th