กลุ่มเยาวชนเรยูไก(ประเทศไทย)  ได้จัดกิจกรรมเยาวชนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชน

ปลูกฝังให้เยาวชนสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี รู้จักการเข้าสังคม มีส่วนร่วมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมครั้งนี้เยาวชนทุกคนได้รับความสนุกสนาน เสียงหัวเราะเฮฮาไปด้วยกันอย่างอบอุ่น

ทางเรยูไก(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมที่ทุกท่านสามารถเข้าร่วมสนุกสนานแบบนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง หากท่านใดสนใจอยากเข้าร่วม

กิจกรรมสนุกๆด้วยกัน สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th