เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมพิเศษใน Theme "Amazing Thailand" เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ได้รับความสนุกสนาน สร้างมิตรภาพความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน
ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ซึมซับเอกลักษณ์ความเป็นไทย อย่างการทำขนมไทย(เม็ดขนุน) การประดิษฐ์จานรอง
ขนมที่ทำจากใบตองเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงการประกวดชุดไทย ที่ทำให้ทุกคนในงานรู้สึกอบอุ่น และสร้างเสียงหัวเราะไปด้วยกัน
ทางเรยูไก(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมที่ทุกท่านสามารถเข้าร่วมสนุกสนานแบบนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง หากท่านใดสนใจอยากเข้าร่วม
กิจกรรมสนุกๆด้วยกัน สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th