เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติธรรมผู้นำ(ชิบุโจ จุนชิบุโจ โฮจ้าชู จุนโฮจ้าชู) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ซึ่งครั้งนี้มีคุณคิโยชิ โอเอะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น และคุณเทะสึโอะ ฮะระดะ ผู้จัดการประเทศไทย เดินทางมาเข้าร่วมด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำที่มีคุณสมบัติได้ร่วมพูดคุยปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับแนวทางการปฏิบัติเรยูไกหรือการดูแลสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th