เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) และสาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสวดมนต์ครบรอบเสียชีวิต 54 ปี อาจารย์คิมิ โคตานิ อดีตประธานเรยูไก ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้บทสวดเล่ม“พระศรีอาริยเมตไตรย”สวดมนต์ในครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงคุณความดีของท่าน ที่ท่านได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาเรยูไกและสังคม

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th