มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมครบรอบเสียชีวิต 80 ปี อาจารย์คาคูทาโร คูโบ ผู้ก่อตั้งเรยูไก ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 โดยมีสมาชิกเรยูไกประเทศไทยเดินทางมาเข้าร่วมที่มูลนิธิฯ และรูปแบบออนไลน์ สมาชิกร่วมสวดมนต์เพื่อระลึกถึงอาจารย์คาคูทาโร คูโบ และคุณความดีของท่านที่ได้อุืิศตนเพื่อพัฒนาเรยูไก

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th