มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติธรรมประจำปี 2566 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 ซึ่งภายในงานสมาชิกได้

ร่วมกันสวดมนต์ให้แก่บรรพบุรุษ พูดคุยแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน รวมไปถึงได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการแข่งทายภาพแบรนด์ต่างๆ หรือจับผิดภาพ กิจกรรมนี้สมาชิกได้รับความสนุกสนานกันอย่างมาก

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th