ครบรอบวันก่อตั้งเรยูไก 103 ปี
มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) กรุงเทพฯ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมครบรอบวันก่อตั้งเรยูไก 103 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนรู้จักว่า เรยูไก และการปฏิบัติของเรยูไกนั้นเป็นอย่างไร
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th