ครบรอบวันก่อตั้งเรยูไก 103 ปี
ณ มูลนิธิเรยูไก (สาขาศรีสะเกษ)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมครบรอบวันก่อตั้งเรยูไก 103 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักเรยูไกมากขึ้น
 บรรยากาศภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น จับกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน ทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ได้เล่นเกมส์
ต่างๆเพื่อกระชับความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน และส่งท้ายด้วยการร้องเพลงร่วมกันอย่างเพลิดเพลิน
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th