งานทำบุญประจำปี 2566 และกิจกรรมวันครอบครัว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) สาขาศรีสะเกษ ได้จัดงานทำบุญประจำปี 2566 และกิจกรรมวันครอบครัว โดยภายในงานมีกิจกรรมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล พิธีสรงน้ำพระ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในหัวข้อ “ถนอมใส่ใจทักทาย และเข้าร่วมสร้างสัมพันธ์” เพื่อให้สมาชิกได้สร้างบุญกุศลร่วมกัน และถนอมความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th