เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) และมูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสวดมนต์
มหากุศล ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมทั่วไป ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ
ด้วยการสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง หลังจากสวดมนต์แล้ว
ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับฟังประสบการณ์ของผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนเรยูไกอย่างจริงจังแล้วเกิดผลดีต่อตนเอง ต่อสมาชิกและต่อสังคมอย่างไร
นอกจากนี้ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมประมูลสินค้าการกุศล ขายของการกุศล ซึ่งรายได้จะนำไปทำบุญในกิจกรรมบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ และยังมีกิจกรรมสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น ร้องคาราโอเกะ และเล่นเกมส์ร่วมกันอีกด้วย
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th