กิจกรรมฝึกปฏิบัติธรรมผู้นำ (จุนโฮจ้าชู โฮจ้าชู จุนชิบุโจ ชิบุโจ)

ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) กรุงเทพฯ และสาขาศรีสะเกษ จัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Line ในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่

สมาชิกจากสำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมเพื่อให้คำแนะนำที่ดีแก่สมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำ ได้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th