เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) พร้อมตัวแทนสมาชิกเรยูไกได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โครงการ “ ช่วยให้ทุกหัวใจได้เต้นต่อชีวิต ” โดยมีเพื่อนสมาชิกได้ร่วมกันบริจาคเงินสดสมทบทุน เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด ให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,000 บาท ❤️
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th