เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20:00 น. กลุ่มเยาวชนได้จัดกิจกรรมเยาวชน " ไหนเล่าซิ “ จุดเด่นของตัวเองคืออะไร? ”
โดยผู้นำหลักหัวข้อครั้งนี้คือ " พี่มิโยะ " อนุกรรมการกลุ่มเยาวชนเรยูไก และในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 12 คน เยาวชนได้พูดคุยร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่น่าสนใจให้กันอย่างสนุกสนาน 
หากเยาวชนท่านใดสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆด้วยกัน สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ ❤️
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th