ครบรอบเสียชีวิต  53  ปี  อาจารย์คิมิ   โคตานิ

วันพฤหัสบดีที่  9  กุมภาพันธ์  2566

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) และมูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) สาขาศรีสะเกษ

จัดกิจกรรมสวดมนต์ครบรอบเสียชีวิต 53 ปี อาจารย์คิมิ โคตานิ อดีตประธานเรยูไก โดยใช้บทสวดพระศรีอาริยเมตไตรย กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของท่าน ที่ท่านได้อุทิศตนเพื่อพัฒนาเรยูไกและสังคม

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th