กิจกรรมเยาวชน " BIKE FOR HEALTH 2023 "

ณ สะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มเยาวชนได้จัดกิจกรรมเยาวชน “BIKE FOR HEALTH 2023” ณ สะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ โดยการปั่นจักรยานเที่ยวริมทะเลและป่าชายเลน ได้ชมวิวชิวๆ ถ่ายรูปชิคๆ อีกทั้งยังได้แวะทานอาหารกลางวันและเล่นบอร์ดเกมสนุกๆร่วมกันอีกด้วย
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสุขภาพและสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีให้กันและกัน
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th