โฮจ้าส่วนตัว

สาขา ชาติพุทธ์

       เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 สาขาชาติพุทธ์ ได้จัดโฮจ้าส่วนตัวที่บ้าน และถือโอกาสในการเริ่มต้นปี 2566 สมาชิกในครอบครัวได้สวดมนต์ถึงบรรพบุรุษ ญาติมิตร และร่วมอธิษฐานเพื่อให้เป็นปีที่ดีตลอดปี

       หลังจากนั้น ได้มีการแนะนำการปฏิบัติ การชักชวนคนใหม่ๆ

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th