โฮจ้าส่วนตัว

สาขา มัตสึชิตะ  /  คุณสมบัติ : ชิบุโจ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 คุณทาดาชิและคุณฮิโตมิ (ชิบุโจ) ได้จัดโฮจ้าส่วนตัว โดยมีเพื่อนสมาชิกเข้าร่วม 9 คน

สมาชิกร่วมสวดมนต์ และตั้งเป้าหมายการปฏิบัติในปี 2566 หลังจากนั้นสมาชิกได้ร่วมรับประทานอาหารเพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วยกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th