โฮจ้าส่วนตัว

สาขา ชาติพุทธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 สาขาชาติพุทธ์ ได้จัดโฮจ้าส่วนตัวที่บ้าน สมาชิกในครอบครัวได้สวดมนต์ร่วมกัน หลังจากนั้นได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้พูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th