โฮจ้าส่วนตัว

สาขา มัตสึชิตะ  /  คุณสมบัติ : ชิบุโจ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 คุณทาดาชิและคุณฮิโตมิ (ชิบุโจ) ได้จัดโฮจ้าส่วนตัว โดยมีเพื่อนสมาชิกเดินทางไปเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

หลังจากสวดมนต์ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th