บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

โครงการ “ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ”

ณ มูลนิธิกระจกเงา

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2565 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) พร้อมตัวแทนสมาชิกกลุ่มเยาวชนได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ณ มูลนิธิกระจกเงา โครงการ “ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ” โดยมีเพื่อนสมาชิกได้ร่วมกันบริจาคเงินสด เพื่อนำไปซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ทางมูลนิธิกระจกเงาส่งมอบต่อไปยังผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ

ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,669 บาท

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th