ครบรอบเสียชีวิต 79 ปี

อาจารย์คาคูทาโร คูโบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) กรุงเทพฯและสาขาศรีสะเกษ

ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ครบรอบเสียชีวิต 79 ปี อาจารย์คาคูทาโร คูโบ “ผู้ก่อตั้งเรยูไก” สมาชิกได้ร่วมสวดมนต์เพื่อระลึกถึงคุณความดีของท่านที่ได้อุทิศตน เพื่อพัฒนาเรยูไก

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th