โฮจ้าส่วนตัว
ณ บ้านคุณทาดาชิและคุณฮิโตมิ มัตสึชิตะ (ชิบุโจ)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 คุณทาดาชิและคุณฮิโตมิ (ชิบุโจ) ได้จัดโฮจ้าส่วนตัวที่บ้าน โดยมีคุณสมภพและคุณปรียานุช เดินทางไปเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
หลังจากสวดมนต์ ได้แนะนำการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพื่อกระตุ้นและเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับสมาชิกอีกด้วย 
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th