โฮจ้าส่วนตัว
ณ บ้าน คุณบุญญาภา สกุลแสงกระจ่าง (ชิบุโจ)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 คุณบุญญาภา สกุลแสงกระจ่าง (ชิบุโจ) ได้จัดโฮจ้าส่วนตัวที่บ้าน โดยมีสมาชิกเข้าร่วม 8 คน
หลังจากสวดมนต์ ได้มีการแนะนำการปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพื่อกระตุ้นและเป็นแนวทางให้กับลูกสมาชิกอีกด้วย 
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th