ตั้งพระโอมันดาระ
ณ บ้าน คุณปรียานุช ศรีนวลมาก
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 คุณฮิโตมิ คุณเอกรักษ์ และคุณมิสึโยะได้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิก และในครั้งนี้ได้ถือโอกาสทำพิธีตั้ง “พระโอมันดาระ” ให้แก่สมาชิก ณ บ้านคุณปรียานุช ศรีนวลมาก สมาชิกได้สวดมนต์ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการปฏิบัติซึ่งกันและกัน "</span
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th