โฮจ้าส่วนตัว

ณ บ้าน คุณธนัญญาณ์ ทัดอยู่ (ชิบุโจ)

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 คุณธนัญญาณ์ ทัดอยู่ (ชิบุโจ) ได้จัดโฮจ้าส่วนตัวที่บ้าน สมาชิกได้ร่วมสวดมนต์ถึงบรรพบุรุษและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติด้วยกัน 

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th