ตั้งแผ่นป้ายบรรพบุรุษ(โซไคเมียว)
ณ บ้าน คุณณัฐพงศ์  เงาศรี
 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 คุณชลิตา ชาติพุทธ์ ได้เดินทางไปตั้งแผ่นป้ายบรรพบุรุษ(โซไคเมียว) ให้แก่ลูกสมาชิกที่บ้าน คุณณัฐพงศ์และครอบครัว
หลังจากสวดมนต์คุณชลิตา ได้แนะนำการปฏิบัติเรยูไกและเล่าประสบการณ์การปฏิบัติเพื่อกระตุ้นและเป็นแนวทางให้กับลูกสมาชิกอย่างตั้งใจ 
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th