กิจกรรมเยาวชน "เติมสีสันด้วยใจสรรค์สร้าง"

ณ มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมเยาวชน "เติมสีสันด้วยใจสรรค์สร้าง" โดยภายในงานมีกิจกรรมออกแบบกระเป๋าผ้า เพื่อที่จะนำไปบริจาคในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และช่วงบ่ายได้ร่วมเล่นบอร์ดเกมสนุกๆกันอีกด้วย มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 17 คน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th