เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 กลุ่มเยาวชนได้จัดกิจกรรมมินิปาร์ตี้ร่วมกัน
โดยก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการสวดมนต์2บทร่วมกัน หลังจากนั้นสมาชิกร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเอง ได้รับประทานอาหารร่วมกัน และเล่นเกมส์กันอย่างสนุกสนาน❤️
2022年9月3日、青年部ミニつどいを開催しました
まずはお経をあげ、近況報告をし合い、ボードゲームをしたり皆で囲んでご飯を食べたり楽しいひと時を過ごしました❤️
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th