เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 20.00 น. กลุ่มเยาวชนได้จัดกิจกรรมเยาวชน " ไหนเล่าซิ "  ในหัวข้อ "คุณคิดว่าตัวเองมีข้อเสียอะไรบ้างและคุณคิดว่าจะแก้ไขข้อเสียนั้นได้หรือไม่? " มีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 11 คน เยาวชนได้พูดคุยร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่น่าสนใจให้กันอย่างสนุกสนาน 
หากเยาวชนท่านใดสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆด้วยกัน สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ
 
        2022年8月19日(金)、午後8時から青年のつどいを開催しました
今回のお題は、「あなたの短所はなに?その短所はどうすれば直ると思う?」ということで、合計11名の青年が参加し盛り上がりました
この青年のつどいでは、毎回違うお題を決め、そのお題に沿って各々が今自分の思っていることや意見をシェアし、青年の輪を広げていこうということでスタートしたプロジェクトです
コロナ禍で直接会って行事を開催することが難しい中、オンラインシステムを有効的に使い、月に1,2回開催しています
是参加して、みんなで楽しく話しましょう! どなたでもwelcomeです!
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th