โฮจ้าส่วนตัว

สาขาชาติพุทธ์

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สาขาชาติพุทธ์ ได้จัดโฮจ้าส่วนตัวที่บ้าน นำสวดโดย ชิบุโจ คุณอนันต์ ชาติพุทธ์ สมาชิกได้ร่วมสวดมนต์ถึงบรรพบุรุษของตนเองและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติด้วยกัน

มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
เลขที่ 23/1 ซอยราชวิถี2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-246-5037 , 02-246-3204
โทรสาร : 02-644-4513
Website : reiyukaithailand.or.th